Vindkraft


 Vi förvaltar idag ett flertal parker med olika upplägg.
   Förvaltningen omfattar:
 

  • Hantering av elcertifikat och ursprungsgarantier gentemot Engergimyndigheten.
  • Avtalsteckning gentemot elbolag mfl.
  • Fakturabetalning
  • Tillse att verken är optimalt försäkrade med hänsyn tagen till serviceavtal.
  • Utbetalning till ägare i form av hyror, räntor, utdelningar etc.
  • Beräkning och utbetalning av arrende till markägare.
  • Redovisning och bokslut.
  • Rapportering till ägare.
     

Med vår goda kännedom och stora kontaktnät inom branschen har vi möjlighet att ta hela ansvaret för försäljning el och certifikat.
Vi har även möjlighet att tillse att den dagliga driften av verken fungerar och att det finns ett bra serviceteam runt verken. Om önskas kan vi nog också genom vårt kontaktnät, ordna fram byggsamordnare mm.
 

 

 

 
 


 

© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB