Medarbetare

Frida Andersson
Aukt. redovisningskonsult

0143-125 00
013-24 20 21
Maria Andersson
Redovisningsassistent

0143-125 61
Matz Andersson
Redovisningskonsult

013-242026
Jeanette Bengtsson
Civilekonom

Aukt. redovisningskonsult

0143-125 58
Andreas Carlsson
Lantmästare

Redovisningskonsult

013-24 20 23
Annette Eriksson
Aukt. redovisningskonsult

0143-125 62
Göran Hellqvist
Agronom

Reg.fastighetsmäklare

redovisningskonsult

0143-125 64
Mats Johanson
Civilekonom

Aukt. redovisningskonsult

0143-125 69
Magnus Johansson
Agronom

013-24 20 25
Eva Linder Fossi
Mäklarassistent

013-24 20 28
Lotta Lundstedt
Redovisningsassistent

0143-125 52
Henrik Malmborg
Lantmästare

Aukt. redovisningskonsult

013-24 20 22
Mats Nilsson
Reg. fastighetsmäklare

013-24 20 06
Joakim Peterson
Civilekonom

Aukt. redovisningskonsult

0143-125 53
Marie Peterson
Aukt. redovisningskonsult

0143-125 59
Kari Rydell
Administratör

0143-125 65
Anders Svensson
Lantmästare

Aukt. redovisningskonsult

0143-125 51
Lars Svensson
Företagsekonom

Redovisningskonsult

0143-125 55
Johan Westman
Agronom

Reg. fastighetsmäklare

0143-125 66
Per Ydrén
Jurist

0143-125 57
© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB