Lantbruksekonomi

En alltmer föränderlig omvärld och marknad ställer höga krav på en effektiv produktion i ditt lantbruksföretag. Vi kan hjälpa dig att planera din verksamhet, följa upp verksamhetens utfall eller titta framåt vid eventuella investeringar.

Drifts- och investeringskalkyler, budgetering, resultatuppföljning och företagsanalyser kan vara användbara hjälpmedel i din verksamhet.   

© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB