Juridik

Juridiska frågor stöter alla företagare på. Det kan handla om familjerätt, skatterätt eller affärsjuridik överlag. Vi har stor erfarenhet av frågor rörande dessa områden och kan hjälpa till vid generationsskiften, arvsskiften, bouppteckningar, företagsöverlåtelser, testamenten, bodelningar m.m.

Vår egen jurist Per Ydrén tjänstgör på vårt kontor i Vadstena.

© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB