EU-rådgivning

Vi hjälper dig att söka EU-stöd för ditt lantbruk. Vi håller oss uppdaterade på gällande regler och kommer du till oss får du en korrekt ifylld ansökan utifrån de uppgifter du ger oss.

Är du nystartad i din lantbruksverksamhet eller har du planer på en investering i ditt lantbruk kan det finnas möjlighet att söka start- respektive investeringsstöd. Vi hjälper dig med affärsplan och de kalkyler som behövs vid ansökan! 

© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB