Ekonomistyrning

Att vara ett bollplank och delaktiga i ett företags utveckling är en av våra viktigaste funktioner. För att du ska kunna förvalta och utveckla din verksamhet krävs en god uppfattning om ditt företags ekonomi. Vi kan hjälpa dig med budgetering, resultatuppföljning, investeringskalkylering, driftsplanering och företagsanalyser så att du kan styra din verksamhet i den riktning du vill.

© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB