Jubileumsåret 2018

Under våra 50 år har det hunnit hända mycket!
Många förknippar oss kanske med bokföringstjänster för lantbrukskunder i Vadstenatrakten men vi har under åren växt både geografiskt och inriktningsmässigt. Vi har en bred kundkrets inom många olika sektorer runt om i Östergötland, men även i hela Sverige.

Vi är stolta över den personal vi har och har haft under dessa 50 år, alla är engagerade i arbetet och väldigt duktiga på sina arbetsuppgifter. Det är tack vare dem som vi finns kvar på marknaden!

Under många år har man pratat om att digitaliseringen kommer ”ta död på” redovisningsbranschen, men det har ännu inte hänt. Självklart bidrar digitaliseringen till att vi och våra kunder kan arbeta på ett annat sätt och effektivisera vissa delar i processen. Men det gör även att vi kan ta in nya kunder där arbetet behöver ske på distans på olika orter i landet. Och man ska inte glömma bort att den personliga kontakten fortfarande är viktig för många, möjligheten att diskutera och rådfråga.

Stort tack till personal, kunder och samarbetspartners för 50 härliga år – vi ser fram mot minst 50 år till.

Styrelsen i Vadstena Bokföringsbyrå

Hela Jubileumsfoldern kan du läsa här

För företagaren

Vi är specialiserade på allt inom ekonomi, skatterådgivning
och juridik för små och medelstora företag, redo att hjälpa till.

• Redovisning • Bokslut • Deklaration
• Generationsskiften och andra juridiska tjänster 
•Fastighetsvärdering •Rådgivning i arrendefrågor
• Fastighetsjuridik 
• Fastighetsförmedling genom Areal  

Kunden i fokus

Vi skräddarsyr våra uppdrag utifrån
kundens behov och verksamhet.

För oss är det viktigt att hitta ett bra samarbete
som är så effektivt och lätthanterligt som möjligt.
Vi ser till att hålla oss uppdaterade på teknikens
utveckling och kan erbjuda en rad olika
digitala lösningar såsom;

• Skanning • Tolkning
• Automatiska överföringar
• Systemintegration • Osv.

© 2008 - 2018 Vadstena Bokföringsbyrå AB